10 consells per llegir en veu alta amb els nadons

 


 1. Agafa el nadó a la falda
 2. Juga amb paraules, canta o rima
 3. No et sentis pressionat per llegir cada paraula
 4. Utilitzeu el dit índex per assenyalar les imatges
 5. Espereu que els nadons toquin, agafen i tastin
 6. Ofereix al baby una joguina mentre escolta
 7. Llegeix una o dues pàgines alhora
 8. Deixa que el nadó passi les pàgines
 9. Animeu el nadó a acabar una frase repetitiva
 10. Guardeu el llibre quan el nadó perdi l'interès

Text original en anglès

10 Tips for reading aloud with babies

 1. Hold the baby in your lap
 2. Playu with words, sing or rhyme
 3. Don't feel pressured to read every word
 4. User your pointer finger to point the pictures
 5. Expect babies to touch, grasp and taste
 6. Offer the baby a toy while listening
 7. Read one or two pages at a time
 8. Let the baby turn the pages
 9. Encourage the baby to finish a repetitive phrase
 10. Put the book away when the baby loses interest

Origen

Font: RiF Read i Fundamental
També en https://www.nypl.org/blog/2021/01/22/tips-reading-aloud-children

 

 

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris