La gent feble crea temps difícils


 “Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.” 
G. Michael Hopf, Those Who Remain

Trad: Els temps difícils forgen homes forts, els homes forts creen bons temps, els bons temps creen homes febles, els homes febles creen temps difícils.

(c) Text G. Michael Hoof, Those Who Remain
(c) Infografia: autor desconegut trobada a Internet

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris