La lectura, com un regal


Reading should not be presented to children as a chore, a duty. It should be offered as a gift.
La lectura no s'ha de presentar als nens com una tasca, un deure. S'hauria d'oferir com a regal.
Kate DiCamillo

Foto: font d'Internet, autor desconegut

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris