Peces de vida 02 - La Pluma 22 heretada

 


 

He sentit en un vídeo especialitzat que Lettera 32 era la versió econòmica de la Lettera 22. En una altra font especalitzada: la Pluma 22 és el nom amb què es comercialitzava la Lettera 22, més ben feta que la Lettera 32.

Segons les webs enciclopèdiques en màquines d'escriure: Cormac McCarthy, Ian McEwan, James Purdy, Philiph Roth, Helen Thomas, Barbara Walters, Martin Amis, William Buckley, Francis Ford Coppola, Günter Grass, James Herriot, Sylvia Plath i Leonard Cohen ha tingut durant tota la seva vida literària o en alguna època aquest model, la Lettera 32.

El llibre que surt a la foto: "" de  D.B. Olsen, pseudònim de Dolores Hitchens, "The ticking heart" de 1940 

La Lettera 32 de Cormac McCarthy: http://www.olivetianos.es/MacCarthy.htm

Més informació sobre el model de màquina: https://contractart.biz/ca/museo/hispano-olivetti-pluma-22/

© Manel Aljama (gener 2024)
Escriptor, Editor, Podcaster, Creador de Continguts i Formador de Tecnologies

© Photo by Manel Aljama, col·lecció particular

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris