dissabte, 26 de novembre del 2022

Thinking new ideas - Writing down ideas

 


 

According to the design, we use about 25% of pencil for thinking NEW IDEAS, and the rest pencil we use for writing down ideas.
Segons el disseny, utilitzem aproximadament un 25% de llapis per pensar NOVES IDEES, i la resta de llapis l'utilitzem per escriure idees.

© disseny FB/Sarcasiol compartit a les xarxes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.