Equilibri i creixement per Miche Serres

"Si vostè té un pa i jo tinc un euro, i vaig i li compro el pa; jo tindré un pa, i vostè un euro. Veurà que hi ha un equilibri en aquest intercanvi. O sigui que A té un euro i B té un pa, o a l'inrevés; B té un pa i A un euro. Aquest és, doncs, un equilibri perfecte. Però si vostè té un sonet de Verlaine, o el teorema de Pitàgores, i jo no tinc res, i vostè me'ls ensenya, al final d'aquest intercanvi jo tindré el sonet i el teorema, però vostè també els conservarà. En el primer cas, hi ha equilibri. Això és mercaderia. Al segon, hi ha creixement. Això és cultura."   -Michel Serres

Per saber més: Wikipedia

© Origen: Internet

© Imatge Briand Michel Serres à la librairie Dialogues à Brest, Finistère, le 30 octobre 2014

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris