divendres, 28 de maig del 2021

Creuen que les idees són noves... W. Somerset Maugham

W. Somerset Maugham - The Razor's Edge

"I can remember the things I used to say forty years ago. I often hear young people talking about the same things. They think their ideas are new, but I have heard them all before."  
W. Somerset Maugham, "The Razor's Edge"

 

 

"Puc recordar les coses  que deia fa quaranta anys. Sovint escolto joves parlant de les mateixes coses.  Creuen que les seves idees són noves, però les he escoltades totes abans".
W. Somerset Maugham,  "La vora de la navalla"

(c) Gràfic Manel Aljama

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.