Simple things families can do to help their child become a reader


  • Llegiu per a i amb els volstres nens durant trenta minuts cada dia.
  • Parla amb els teus fills anbans d'aprendre a llegir
  • Ajuda als nens a llegir per sí mateixos
  • Si el teu fill experimenta un retard, potser que la lectura resulti una frustració
  • Ajuda als que vegin que la lectura és important
  • Prepara un lloc per a llegir a casa.
  • Facilita als teus fills material d'escriptura.


© Imatge Reading is Fudamental

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris