dijous, 19 de setembre del 2019

Cites de Madame Bobary, era una rata de biblioteca


"In Eugene Sue, she studied descriptions of furnishings; she read Balzac and George Sand, seeking in them the imagined satisfaction of her own desires.”
"A Eugene Sue, va estudiar les descripcions del mobiliari; Ella llegeix Balzac i George Sand, buscant en ells la satisfacció imaginada dels seus propis desitjos."

“It didn’t matter. She was not happy and never had been. Why was life so inadequate, why did the things she depended on turn immediately to dust?

"No importava. No era feliç i mai no ho havia estat. Per què? la vida tan insuficient, per què les coses de les que depenia es tornaven immediatament en pols?"

Fragment de  l'article de Book Riot: https://bookriot.com/2019/05/02/madame-bovary-quotes
(c) imatge, darrera adaptació al cinema de Madame Bobary

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.