dimecres, 27 de febrer del 2019

Cites memorables que sí va escriure Conan Doyle


De "Estudi en escarlata"

“Let me see—what are my other shortcomings? I get in the dumps at times, and don’t open my mouth for days on end. You must not think I am sulky when I do that. Just let me alone, and I’ll soon be right. What have you to confess now? It’s just as well for two fellows to know the worst of one another before they begin to live together.”
"Permeteu-me veure-quines són les meves altres deficiències? Em trobo als abocadors a vegades, i no obro la boca durant dies i dies. No heu de pensar que estic malament quan ho faig. Només deixeu-me sol, i aviat tindré raó. Què has de confessar ara? És igual per a dos companys conèixer el pitjor de l'altre abans de començar a conviure ".
“What you do in this world is a matter of no consequence. The question is what can you make people believe you have done.”
"El que fas en aquest món no és una qüestió de cap conseqüència. La pregunta és què pots fer que la gent creu que has fet ".
“No man burdens his mind with small matters unless he has some very good reason for doing so.”

"Cap home carrega la seva ment amb petiteses, tret que tingui una molt bona raó per fer-ho".
“’It’s quite exciting,’ said Sherlock Holmes, with a yawn.”

"És molt emocionant", va dir Sherlock Holmes, amb un badall ".

De "El misteri del vall de Boscombe"

“There is nothing more deceptive than an obvious fact.”

"És molt emocionant", va dir Sherlock Holmes, amb un badall ".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.