dilluns, 18 de febrer del 2019

Cites de Sentit i sensibilitat de Jane Austen“Money can only give happiness where there is nothing else to give it.”(Els diners només poden donar felicitat on no hi ha res més per donar.)

“And Marianne, who had the knack of finding her way in every
house to the library, however it might be avoided by the family in general, soon procured herself a book.”
(I Marianna, que tenia l'habilitat de trobar a cada casa el camí de la biblioteca, encara que l'hi impedís la família, de seguida, aconseguia el seu llibre)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.