Com més llegiu...


The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.
Com més llegiu, més coses sabreu. Com més apreneu, més llocs anareu

 —Dr. Seuss

Foto: font d'Internet. Autor desconegut

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris