Cites d'Haruki Murakami
“The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can’t be learned at school.”

"El més important que aprenem a l'escola és el fet que les coses més importants no es poden aprendre a l'escola".

—What I Talk About When I Talk About Running 

“In this world, there are things you can only do alone, and things you can only do with somebody else. It’s important to combine the two in just the right amount.”

"En aquest món, hi ha coses que només pots fer en solitari, i coses que només pots fer amb algú més. És important combinar els dos amb la quantitat correcta ".
—After Dark

“Death is not the opposite of life, but a part of it.”

"La mort no és el contrari de la vida, sinó una part".
 —Blind Willow, Sleeping Woman


“Life is not like water. Things in life don’t necessarily flow over the shortest possible route.” 

"La vida no és com l'aigua. Les coses de la vida no circulen necessàriament pel camí més curt possible ".
—1Q84

Font: Bookriot

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris