Llegir és un acte de civilització


Reading is an act of civilization; it’s one of the greatest acts of civilization because it takes the free raw material of the mind and builds castles of possibilities. —Ben Okri

La lectura és un acte de civilització; és un dels actes més grans de la civilització perquè pren la matèria primera lliure de la ment i construeix els castells de possibilitats. -Ben Okri

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris