A child who reads will be an adult who thinks


A child who reads will an adult who thinks
Un nen que llegeix será un adult que pensi

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris