Pilar Prim, lectura amb Què Llegeixes


«Oh, sí! d'ell venia tot; del testament d'aquell marit despòtic, que, emparat per les lleis dels homes, havia aconseguit estendre encara sa tirania de vell gelós a més enllà del sepulcre amb aquell usdefruit condicional que la posava en la disjuntiva de condemnar-se a viduïtat perpètua i a sacrificar tota la felicitat que pogués oferir-li el més excel·lent dels homes, si era pobre, o de renunciar a sa actual posició i passar totes les privacions de la misèria! Així se li pagava el sacrifici de tota sa joventut; així se li retribuïen totes ses virtuts de muller lleial, de mare generosa; així es respectava la voluntat de Déu que amb la mort romp totes les cadenes de la terra!... deixant-la a ella presonera de sos fills, de sos cunyats, de tots els qui poguessin entrar a gaudir-se d'aquell usdefruit tan envejat!»

Gràcies al portal públic de lectura, Què Llegeixes i de la mà de Maria Nunes, hem tornat a llegir "Pilar Prim" de Narcís Oller.  Què es pot dir que no s'hagi dit abans?   Que Oller va partir de zero per crear una novel·la en català d'acord amb les tendències a Europoa quan tan sols havia quadres de costums, rondalles i poesia.

Video amb Laura Borràs (directora ILC): 
Enllaç general de la lectura col·lectiva de Pilar Prim amb Què Llegeixes

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris