Videos

Llibres & Company

Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil 2015

Parcicipació en "Un any de contes" (2012)

URL directa: http://youtu.be/niLoi8R6v_o
Manel Aljama (desembre 2015)